Logo K.F.C. Heist

KFC Heist pakt uit met een nieuw logo. Het logo is een idee en ontwerp van Wilfried Desmedt,  ondervoorzitter-penningmeester van KFC Heist. Het logo/schild van KFC Heist, stamnr. 4465, bestaat uit verschillende elementen die elk verwijzen naar een specifieke betekenis. Je krijgt hieronder alle uitleg.

Het schild zelf: het is ontworpen naar het model van het schild van de toenmalige gemeente Heist aan-zee en is in 12 delen opgesplitst. Er zijn drie verticale en vier horizontale banen horizontaal te beginnen met bovenaan van links naar rechts, groen/wit/groen en dit afwisselend over de 12 delen. De kleuren groen/wit zijn de clubkleuren van KFC Heist.  De kleuren in het wapenschild van Heist aan-zee daarentegen waren groen/geel.

Het konijntje (of keuntje, keunejong of dunekeun) verwijst naar de bijnaam van de Heistenaars  rond de eeuwwisseling 1900. Die naam werd gegeven omdat de Heistenaren in die tijd in de duinen woonden. Na hevige stormen werden hun "huisjes" door de wind bedekt met zand, zodat ze precies woonden zoals konijnen in de duinen, in hollen. Vandaar de bijnaam "Keunejoengen of Dunekeuns" van de toenmalige Heistenaren. Het konijntje is voorzien van een bal, wat uiteraard verwijst naar de voetbalvereniging Heist.

4465 is het stamnummer van KFC Heist bij de KBVB. Te weten: dit is al het tweede stamnummer van KFC Heist. Bij de oprichting in 1923 werd het nummer 414 toegekend. Maar tijdens Wereldoorlog II verbood de Duitse bezetter FC Heist om verder gebruik te maken van hun terrein. Ze verdwenen uit competitie en het stamnr. 414 werd geblokkeerd. In 1945 heeft men dan opnieuw de draad opgenomen en wees de KBVB een nieuw stamnummer toe, zijnde 4465. Het nummer staat vermeld onderaan het schild.

Het anker komt ook voor in het schild van het toenmalig Heist-aan-zee. Het verwijst uiteraard naar de bevolking van de vissersgemeenschap Heist. FC Heist had reeds in de jaren 20 van de vorige eeuw supportersclubs. Die heetten toen "De Zeemeermin" en de "Strandleeuwen" en bestonden uit sympathisanten van de visserij, reders, vishandelaars, vissers,... In de dwarsbalk, het ankerstok genaamd, vind je 1923, volgens de bronnen van wijlen François Daese het stichtingsjaar, en volgens wijlen mevr. Six-Vanhulle in 1924 het eerste competitiejaar. In het ankeroog, ook ankerring genaamd wordt de "Gouden Kroon" weergegeven, als zijnde het predikaat "Koninklijk" toegewezen aan FC Heist in 1978. Sindsdien is het KFC Heist geworden, die zo vermeld staat onderaan het anker.

Gouden Palmen: al eeuwen het teken van de overwinning! Het is en blijft de bedoeling te streven naar overwinning, al moeten we verwijzen naar de uitspraak van Pierre de Couvertin (voormalig voorzitter van het internationaal Olympisch comité) "Niet Winnen maar Deelnemen is het Voornaamste". 

In 1986 won KFC Heist de beker van West-Vlaanderen.

Wilfried Desmedt

Ondertussen onderging het logo in 2020 een upgrade zodat we nu een modernere versie hebben.