Missie - Doelstelling

Voetbal- en opleidingsvisie KFC Heist

Willen winnen - maar kunnen verliezen
K.F.C. Heist

Je kan onze brochure HIER downloaden

1.  KFC Heist wil op lokaal niveau een vereniging zijn met een sportieve en sociale doelstelling voor alle kinderen, zowel jongens als meisjes, die interesse hebben voor de voetbalsport.

2. Onze doelstelling bestaat erin om zoveel mogelijk talent dat verborgen zit bij onze helden te ontwikkelen en uiteindelijk laten doorstromen naar het eerste elftal. Centraal staan hierbij:

  • Een gedegen opvoeding en opleiding  aanbieden, waarbij de nadruk ligt op techniek , positiespel en combinatiespel3.  In al onze leeftijdscategorieën van de jeugdopleiding beschikken wij over gemotiveerde en bij voorkeur gediplomeerde jeugdtrainers die zowel op voetbaltechnisch als op pedagogisch vlak onze spelers naar een hoger niveau kunnen brengen. Spreek met de trainer van uw kind, u doet dit ook met de leerkracht in de school!

4. Minder getalenteerde spelers moeten in een sfeer van respect en verdraagzaamheid het “voetbalspelletje” kunnen beoefenen.

5. Kinderen en jongeren iets bijbrengen kost tijd en vraagt veel geduld. Laat ze dan ook groeien EN help ze hierin groeien! Geef ze de kans iets op te steken door op een andere positie te spelen in de ploeg en geef ze ook de kans om fouten te maken!

6. Een positieve aanmoediging door de ouders langs de zijlijn kan een kind vleugels geven!

7. Uw hulp als ouder, grootouder, familie is van groot belang bij het bereiken van onze gezamenlijke doelstellingen. Wij rekenen op een optimale samenwerking met onze trainers, afgevaardigden en bestuursleden. Een aangename groepsgeest is immers sterker dan “winnen” of “verliezen”!
Mocht u, als ouder, toch problemen ondervinden of vragen hebben, spreek de trainer, afgevaardigde of jeugdcoördinator hierover aan. U doet dit best niet voor of na een wedstrijd, maar maak hiervoor een afspraak.

8. De vooruitgang die een ploeg en zijn spelers maken, is veel belangrijker dan het klassement en de winst van een wedstrijd. De wedstrijden beschouwen wij als een verlengstuk van de training. De zoete smaak van de overwinning is natuurlijk leuk, MAAR alle weken beter worden, is nog leuker!
En dit kan ook als je een match verliest.


9. Vanaf de U8 wordt de nadruk gelegd op het uitvoetballen van achteren uit.
De keeper trapt bij voorkeur de bal niet uit vanuit de handen, maar legt die op de grond en zoekt een vrijstaande medespeler (vleugelspeler). Van daaruit wordt een aanval opgebouwd. Een doelpunt dat gescoord wordt nadat de keeper de bal vanuit de handen uittrapt, biedt geen enkele meerwaarde.

10. Bij de jeugdploegen van KFC Heist streven onze trainers ernaar om minstens één doelpunt meer te maken dan de tegenpartij. De spelers worden gestimuleerd om aan te vallen en doelpunten te maken. Het zelf incasseren van doelpunten hoort hierbij. Wie aanvallend speelt, krijgt ook wel doelpunten binnen. Spelers moeten plezier beleven aan het voetbalspel. Wat is er immers plezanter dan doelpunten scoren.

11. De jeugdopleiding van KFC Heist is gebaseerd op de opleidingsvisie van de KBVB.
Twee aspecten vormen hiervan de basis nl. het FUN-aspect (= al spelend leren) en het FORMATION-aspect(= procesgericht leren).
Het leerplan van de KBVB is een model ingedeeld volgens de voetballeeftijd.
Het is een cumulatief proces waarbij de al verworven vaardigheden de basis vormen voor de nieuw aan te leren vaardigheden in de volgende leeftijdscategorie:

  • U6-U7 : 2/2 : Balgewenning , dribbelen en scoren.
  • U8-U9: 5/5 , Enkele Ruit : Toepassing 2/2 + uitbreiding naar kort spel (pass tot 10 meter)
  • U10-U13 : 8/8, Dubbele Ruit : Toepassing 2/2 en 5/5 + uitbreiding naar halflang spel (pass tot 20 meter)
  • U14-U15 : 11/11, 1-4-3-3-systeem : Toepassing 2/2, 5/5 en 8/8 + uitbreiding naar lang spel(pass tot 30 meter)
  • U16-U17 : 11/11, 1-4-3-3-systeem : Perfectioneren + aandacht aan teamtactics.

12. Het is de bedoeling dat iedereen bij zijn eigen leeftijdscategorie start aan het begin van het seizoen, behalve enkele uitzonderingen die toegestaan worden na overleg in het jeugdbestuur.
Rond Nieuwjaar wordt er een evaluatie gemaakt van de spelersgroep en bestaat de mogelijkheid dat de betere spelers, die nog weinig kunnen bijleren in hun eigen leeftijdsgroep, doorschuiven naar een hogere categorie om zo al meer ervaring op te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor een speler een positieve ervaring is om eens mee te spelen met een oudere leeftijdscategorie.
Ook indien een ploeg een tekort aan spelers heeft, zullen de betere spelers uit een lagere categorie doorgeschoven worden. In beide gevallen kan dat wel gepaard gaan met kwaliteitsverlies bij de ploegen die spelers moeten doorschuiven. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Dit is trouwens een bewuste keuze aangezien we spelers individueel beter willen maken en geen ploegen (het resultaat is niet heilig)

13. Onze voetballertjes (vanaf de U8) trainen bij voorkeur 2 maal per week.

14. De uitslag bij onze jeugdploegen is voor onze trainers van minder belang, al streven we steeds naar een zo goed mogelijk resultaat. Wij proberen om, iedereen evenveel kansen te geven en iedereen evenveel te laten spelen. Pas vanaf de U15 zal er meer resultaatgericht gevoetbald worden en zullen betere spelers al meer kansen krijgen tijdens de wedstrijden. Dit wil niet zeggen dat de mindere spelers laten vallen, integendeel. De trainers zullen tijdens de training in de week proberen om die hun niveau omhoog te krijgen, zodat iedereen een aanvaardbaar niveau behaalt.

15. Ieder seizoen worden ter bevordering van de sociale samenhorigheid verscheidene activiteiten georganiseerd, waarbij de aanwezigheid van spelers en ouders op prijs wordt gesteld. Kwamen reeds aan bod: jaarlijks paastornooi , quiz, kaarting, eindejaarshappening, wijndegustatie,  ea.