Goede afspraken maken goede vrienden. Onze voetbalclub streeft naar een duurzame samenwerking tussen alle partijen. Om alles vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken voor onze spelers

Gedragscode

Als lid van KFC Heist help je mee de reputatie van onze voetbalclub en haar leden hoog te houden. We verwachten van iedereen een correct gedrag en taalgebruik tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechter en publiek.

 • Voetbal is een ploegsport. Toon respect voor trainers, afgevaardigden, medespelers, bestuursleden, scheidsrechters, de accommodatie en tegenstrevers.
 • Wederzijds respect vinden we belangrijk. Allen maken we weleens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben. De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd. Kritiek op medespelers is ten strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden. Moedig liever elkaar aan!
 • Het bezit, gebruik of dealen van drugs geeft aanleiding tot onmiddellijke schorsing en/of uitsluiting. De ouders worden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht, ook de politie kan hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • Iedere speler zorgt ervoor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen (15 min voor aanvang) en wedstrijden (volgens afspraak met de trainer) aanwezig te zijn. Je vindt in de kalender van PSD terug wanneer de trainingen doorgaan.
 • Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste. Regelmatige laatkomers (zonder reden) of wegblijvers van de training kunnen bij wedstrijden niet in de basisopstelling staan of zelfs niet aangeduid worden om te spelen. Indien je niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittig dan uw trainer. Wie in de week geen enkele training bijwoont en de trainer niet heeft verwittigd speelt in het weekend niet. Alle aanwezigheden en wedstrijdopstellingen worden geregistreerd in PSD. Dit vermijdt discussies achteraf.
 • De trainer beslist wie opgesteld wordt voor een wedstrijd. Je wordt via de chatfunctie van PSD hiervan op de hoogte gebracht. Een overzicht van alle wedstrijden vind je terug in de PSD kalender. Voor de wedstrijden op verplaatsing doen we beroep op de bereidwilligheid van ouders en trainers om vervoer te organiseren. Je kan hiervoor als ouders onder elkaar afspraken maken.
 • Iedere speler die deelneemt aan wedstrijden moet een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Voor spelers tot en met 12 jaar is dit de KIDS-ID. Vanaf 12 jaar is de identiteitskaart verplicht! Indien een speler geen geldige identiteitskaart kan voorleggen bij wedstrijden, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd. Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart is het verplicht een document van de politie met foto’s voor te leggen.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de ploegen en heeft een voorbeeldfunctie (beleefdheid, fairplay en respect). De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door je trainer worden gegeven. Spelers mogen (moeten) elkaar uiteraard ook coachen.
 • De trainer bepaalt de ploegtactiek (volgens de visie van de club) en de ploegsamenstelling. Over ploegsamenstelling en vervangingen tijdens de wedstrijd wordt met de ouders op geen enkele wijze in discussie gegaan. Ouders respecteren de keuzes van de trainer.
 • Aan de ouders willen we graag vragen om hun voetballende kinderen met veel enthousiasme te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden. Ze moeten ze steunen bij tegenslag, maar ook hun goede prestaties relativeren. We vragen ook met aandrang om het coachen aan de trainer over te laten zodat de speler weet wat hij moet doen en waar hij aan toe is.
 • ● Iedereen zorgt er steeds voor nette en propere kledij te dragen. Bij de wedstrijden is iedere speler in het bezit van een wit broekje en groene kousen van de club. Deze ontvang je bij inschrijving en zit mee inbegrepen in jouw lidgeld. Het wedstrijdshirt wordt door de trainer meegebracht. Na de wedstrijd worden de shirts teruggegeven aan de trainers voor de was. Kousen en een wit broekje neem je zelf mee naar huis.

  ● Wil je graag bijkomende clubkledij (met KFC Heist logo) aankopen , dan kan dit via onze webshop . Dit is een samenwerking tussen Jako, Absolute Teamsport Brugge en KFC Heist .Je kan heel makkelijk en eenvoudig via de shop je bestelling plaatsen en betalen, je kiest zelf of je , je pakketje thuis laat leveren of ophaalt bij Absolute Teamsport Brugge, bestel je via dit portaal, geniet je van de 20% ledenkorting.

  ● Beenbeschermers: het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de wedstrijd en op training! Wie geen beenbeschermers draagt, is immers niet verzekerd bij een sportongeval.

  ● Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen goed, poets ze na elke wedstrijd of training. Dit gebeurt steeds buiten, op de daarvoor voorziene plaats en zeker nooit in de douche of kleedkamer en dit zowel in Heist als op verplaatsing. Wie het toch doet, wordt gesanctioneerd

 • Beenbeschermers: het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de wedstrijd en op training! Wie geen beenbeschermers draagt, is immers niet verzekerd bij een sportongeval.
 • Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen goed, poets ze na elke wedstrijd of training. Dit gebeurt steeds buiten, op de daarvoor voorziene plaats en zeker nooit in de douche of kleedkamer en dit zowel in Heist als op verplaatsing. Wie het toch doet, wordt gesanctioneerd
 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. (enkel tot en met de U8 worden ouders toegelaten, probeer dit wel te beperken). Voor alle andere personen is de toegang verboden. We voorzien aparte kleedkamers en douches voor jongens en meisjes.
 • Na elke training of wedstrijd is het aangeraden een douche te nemen, het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan. Badslippers worden aangeraden.
 • Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de andere medespelers in de kleedkamer. Diefstal of vernieling kan leiden tot schorsing en/of uitsluiting, waarbij de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en er mogelijk aangifte wordt gedaan bij de politie. De kosten hieraan worden verhaald op de ouders.
 • Iedereen verlaat ten laatste 20 minuten na de training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of begeleider houdt een laatste inspectie in de kleedkamer.

Is er een probleem dan bespreek je dit eerst met je trainer. Hij of zij zal proberen om voor je probleem een oplossing te zoeken. Indien nodig kan de trainer of uzelf, met medeweten van de andere partij, uw probleem voorleggen aan de sportieve cel. Heb je echter vragen of problemen waarvoor je niet terecht kan bij jouw trainer , dan kan je ook steeds terecht bij de API . Dit is een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging die een opleiding gevolgd heeft bij Voetbal Vlaanderen om specifiek te kunnen ingaan op vragen/problemen mbt mentaal en psychisch grensoverschrijdend gedrag. We vinden het als club belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn . Heb je het gevoel dat dit voor jou wat moeilijker ligt , je niet aanvaardt wordt, gepest wordt, spreek erover en neem contact op met onze club API.

Voor KFC Heist zijn dit:

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen streng gesanctioneerd worden door de trainer in samenspraak met de jeugdverantwoordelijken.

Bij gele kaarten en/of rode kaarten wegens onbehoorlijk gedrag (= alles wat geen spelfout betreft) zal de club :

 • De opgelegde schorsing van de KBVB niet betwisten
 • Bij een gele kaart: de speler is de ganse week verantwoordelijk voor het opbergen van het gebruikte trainingsmateriaal en dit gedurende 1 week
 • Bij een rode kaart: de speler is verantwoordelijk voor het opbergen van het trainingsmateriaal gedurende de periode van de schorsing, uitgesproken door de KBVB
 • Bij een ernstig vergrijp zal de boete, opgelegd door de KBVB, doorgerekend worden aan de speler.

Spelers die een uitnodiging ontvangen van een provinciale selectie of om te testen bij een andere vereniging, dienen hun uitnodiging te laten ondertekenen door de jeugdcoördinator of secretaris. Zonder handtekening is er geen toestemming tot deelname. Het is niet de bedoeling om dit te weigeren, maar zo wil KFC Heist geïnformeerd blijven en kunnen we alles in regel stellen met de verzekering.