Sportieve cel

Het is nodeloos uit te leggen hoe belangrijk een sportieve cel is voor een voetbalclub.

Vooral omdat we er als club van overtuigd zijn dat een opleidingsvisie pas zin heeft als deze ook effectief toegepast wordt. 
Verantwoordelijkheden & taken van de Sportieve cel (SC):

  • De SC is verantwoordelijk voor de sportieve strategie van zowel de jeugdopleiding, als van de eerste elftallen.
  • De SC neemt de lead in het werven, aansturen en evalueren van het volledige trainerskorps
  • De SC is betrokken bij de evaluatie van het afgelopen seizoen en bereidt het nieuwe seizoen voor. Dit omvat onder andere de benoeming van trainers voor hun teams, het vaststellen van de spelerskernen per team, en het beoordelen van de doorstroming van spelers
  • De SC houdt ook rekening met spelers die op een hoger niveau kunnen spelen dan hun leeftijdsgenoten en kunnen hen toewijzen aan een hogere categorie.
  • De SC kijkt ook naar laat-mature spelers of spelers die mogelijk dispensatie nodig hebben omdat ze een hoger niveau niet aankunnen. Het mentale welzijn van de spelers wordt hierbij als zeer belangrijk beschouwd.
 

De sportieve cel bij KFC Heist bestaat uit volgende leden : 

 

 

De Schuyter Jeffrey

Vanpoucke

Serge

Vandenberghe

Andre

Roemer

Vanhoutte

Jeroen

Hennebert

jeffrey.deschuyter@hotmail.com

kfcheist.tvjo@gmail.com

ingridboi2002@msn.com

roemervanhoutte@gmail.com

jeroen.hennebert777@gmail.com